Đề xuất lập trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất cấp tỉnh

Đề xuất lập trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất cấp tỉnhBộ Xây dựng đang lấy ý kiến các bộ, ngành về việc tích hợp sàn giao dịch quyền sử dụng đất với sàn giao dịch bất động sản thành trung tâm dịch vụ công trực thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố.

Post a Comment

Previous Post Next Post