Kinh Bắc muốn vay tín chấp 5.500 tỷ đồng từ 2 công ty con

Kinh Bắc sẽ vay tín chấp SBG với hạn mức 3.000 tỷ đồng và sẽ vay SHP với hạn mức 2.500 tỷ đồng.  Cả hai khoản vay này đều dùng cho mục đích phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post