Tăng mức phạt cho vi phạm gây rơi vật liệu và hư hỏng công trình xây dựng lân cận

Tăng mức phạt với lỗi làm rơi vật liệu và gây hư hỏng công trình lân cận trong quá trình xây dựng là một biện pháp khắc phục vấn đề an toàn và chất lượng công trình. Việc này nhằm tăng cường trách nhiệm và tăng ý thức cẩn thận của các nhà thầu và công trình xây dựng, ảnh hưởng tích cực đến quy trình xây dựng và đảm bảo đời sống hàng xóm và môi trường xung quanh không bị ảnh hưởng tiêu cực.

Đây là nội dung mới nổi bật được đề cập tại Nghị định 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Để rơi vãi vật liệu xây dựng bị phạt đến 20 triệu đồng

Theo khoản 1 Điều 31 Nghị định 16/2022, đối với hành vi thi công xây dựng không che chắn hoặc có che chắn nhưng để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các khu vực xung quanh hoặc để vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định sẽ bị xử phạt đến 20 triệu đồng (trước đây, theo Nghị định 139/2017 mức phạt tối đa chỉ 10 triệu đồng). Cụ thể như sau:

- Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ hoặc công trình xây dựng khác.

- Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Gây hư hỏng công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình lân cận bị phạt đến 100 triệu đồng

Theo khoản 2 Điều 31 Nghị định 16/2022, đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng gây lún, nứt hoặc hư hỏng công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình lân cận hoặc gây sụp đổ hoặc có nguy cơ gây sụp đổ công trình lân cận nhưng không gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của người khác sẽ bị xử phạt đến 100 triệu đồng (trước đây, theo Nghị định 139/2017 mức phạt tối đa chỉ 30 triệu đồng). Cụ thể như sau:

- Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ.

- Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình xây dựng khác.

- Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Lưu ý: Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 4 Nghị định 16/2022, mức phạt tiền nêu trên là áp dụng với tổ chức vi phạm, trường hợp cá nhân vi phạm sẽ bị phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

Nghị định 16/2022 bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/01/2022 và thay thế cho Nghị định 139/2017, Nghị định 21/2020.

Post a Comment

Previous Post Next Post