Bộ Tài chính điểm tên hơn 1.000 dự án chậm tiến độ, lãng phí

Hơn 1.000 dự án chậm tiến độ; dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng đã được Bộ Tài chính điểm tên. Các chuyên gia cho rằng, cơ quan chức năng cần mạnh tay xử lý trách nhiệm để không tái diễn tình trạng lãng phí nguồn lực.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post