Chuyên gia trả lời cho câu hỏi: Vì sao lãi suất giảm, đầu ra bất động sản vẫn tắc?

Trong cuộc khủng hoảng trước đây dù lãi suất cao đến 20 - 25%/năm nhưng doanh nghiệp và nhà đầu tư vẫn vay được thì hiện nay dù lãi suất liên tục điều chỉnh giảm nhưng các bên lại khó tiếp cận.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post