Dân mòn mỏi chờ sổ hồng vì mua phải chung cư điều chỉnh từ 18 lên 30 tầng

Mặc dù đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính, nhận nhà ở 5 đến 6 năm này, nhưng cư dân chung cư Tecco Skyvillen vẫn chưa được chủ đầu tư làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ ).

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post