Doanh nghiệp than khó 'vay được tiền góp vốn nhưng bị phong tỏa'

Khách hàng vay tiền để góp vốn mà ngân hàng lại phong tỏa nguồn tiền này thì chỉ có lợi cho ngân hàng. Còn người nhận tiền thanh toán là chủ đầu tư lại không thể sử dụng số tiền vay.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post