Dự án nhà ở, kinh doanh thương mại: Nhà nước thu hồi hay đấu thầu chọn nhà đầu tư?

Ngày 3/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia được nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thảo luận, tranh luận sôi nổi.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post