Kịch bản cho thị trường bất động sản trong giai đoạn “nước rút” của năm 2023?

Thị trường bất động sản đến thời điểm hiện tại đã xuất hiện điểm sáng về thanh khoản đang tăng dần lên. Chuyên gia cho rằng, trong giai đoạn cuối năm, thị trường sẽ khó có sự đột biến nhưng tăng trưởng tốt hơn.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post