Ngày 3/11, Quốc hội dành trọn cả ngày thảo luận Luật Đất đai (sửa đổi)

Theo chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, ngày 3/11, Quốc hội dành cả ngày thảo luận Luật Đất đai (sửa đổi).

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post