Nhiều quy định mới về PCCC có hiệu lực từ tháng 12/2023, nhà chung cư cần lưu ý gì?

Từ ngày 1/12/2023, một số quy định mới về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) cho nhà và công trình, nhất là chung cư sẽ chính thức được áp dụng.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post