Novaland thông báo chậm thanh toán gốc, lãi của lô trái phiếu huy động để đầu tư dự án Aqua City

Lô trái phiếu được phát hành vào 23/7/2021 với giá trị 137,6 tỷ đồng với thời hạn 2 năm. Hiện nay đã quá hạn 3 tháng nhưng doanh nghiệp vẫn chậm thanh toán gốc lãi. Trước đó, vào tháng 3/2023 NVL cũng từng "lỡ hẹn" thanh toán lãi của lô trái phiếu này.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post