Đồng Nai cho phép chuyển nhượng hơn 2.300 thửa đất tại dự án Gem Sky World

(Dân trí) - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai thông báo, 2.305 thửa đất tại dự án Gem Sky World tại xã Long Đức, huyện Long Thành đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post