Thị xã phía Bắc Bình Dương cần hơn 1.340 tỷ đồng để dọn đường lên thành phố

Ngoài việc khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý, thị xã Bến Cát (Bình Dương) cần kinh phí hơn 1.340 tỷ đồng để xóa đường đất, sỏi đá trước khi được nâng cấp lên thành phố.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post