Toà tháp tài chính 108 tầng cao nhất, độc nhất Việt Nam của Madam Nguyễn Thị Nga sẽ được khởi công trong 14 ngày tới

Dự kiến Tháp trung tâm tài chính cao 108 tầng thuộc Dự án xây dựng Thành phố thông minh phía Bắc sẽ khởi công vào ngày 10/11 tới. Khi hoàn thành đây sẽ là tòa tháp cao nhất Việt Nam.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post