Các điểm mới trong việc mua bán, thuê mua Condotel và Officetel

Điểm mới khi mua bán, thuê mua Condotel, Officetel: Condotel và Officetel đang trở thành xu hướng mới trong lĩnh vực bất động sản. Condotel kết hợp giữa căn hộ và khách sạn, mang lại lợi nhuận cao từ việc cho thuê. Officetel là sự kết hợp giữa văn phòng và căn hộ, đáp ứng nhu cầu làm việc và sinh sống trong một không gian duy nhất. Đây là cơ hội đầu tư tiềm năng trong thị trường bất động sản hiện nay.

Việc mua bán, thuê mua căn hộ du lịch (condotel), căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú (officetel) được điều chỉnh bởi Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, Luật Nhà ở năm 2014, Luật Du lịch năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan.

Đáng chú ý là lần đầu tiên Chính phủ yêu cầu khi mua bán, thuê mua condotel, officetel phải lập thành hợp đồng theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 02/2022/NĐ-CP (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/3/2022). Tại Mẫu hợp đồng này có những nội dung quan trọng, như là:

- Giá bán, giá thuê mua; kinh phí bảo trì; phương thức và thời hạn thanh toán.

- Chất lượng công trình.

- Quyền và nghĩa vụ của các bên.

- Thuế và các khoản phí, lệ phí liên quan.

- Giao nhận, bảo hành.

- Chuyển giao quyền và nghĩa vụ.

- Phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung.

- Trách nhiệm của các bên trong việc xử lý vi phạm hợp đồng.

- Cam kết của các bên.

- Sự kiện bất khả kháng.

- Chấm dứt hợp đồng.

- Giải quyết tranh chấp.

Với quy định mới này sẽ giảm rủi ro pháp lý cho khách hàng/nhà đầu tư trong việc mua bán, thuê mua condotel, officetel.

Tuy nhiên, khách hàng/nhà đầu tư cũng cần lưu ý kỹ nội dung hợp đồng mua bán/thuê mua condotel, officetel trước khi ký kết; không nên với tâm lý “pháp luật bắt buộc theo mẫu thì sẽ an toàn”. Bởi vì, tại Mẫu hợp đồng này có nhiều nội dung pháp luật cho phép các bên thỏa thuận (như là, cho phép thỏa thuận khác về sự kiện bất khả kháng, chấm dứt hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên…), nếu không xem trước khi ký kết hợp đồng thì khách hàng/nhà đầu tư dễ rơi vào “cái bẫy” thỏa thuận khác do bên kia tạo ra.

Post a Comment

Previous Post Next Post