Dự kiến nâng mức phạt cho chủ đầu tư kéo dài việc giao dự án

Dự án chậm bàn giao đã và đang gây ra nhiều ảnh hưởng xấu đến người mua nhà. Vì vậy, chính phủ dự kiến tăng mức phạt đối với chủ đầu tư chậm bàn giao dự án. Biện pháp này nhằm đảm bảo quyền lợi của người mua, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện công trình và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành bất động sản.

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành xây dựng.

Theo đó, đối với các vi phạm quy định về đầu tư phát triển đô thị sẽ bị phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 100 triệu đồng (hiện nay, theo Nghị định 139/2017/NĐ-CP mức phạt chỉ từ 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng). Cụ thể như sau:

Phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 80 triệu đồng (hiện nay, phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng) đối với một trong các hành vi sau đây:

- Chậm bàn giao dự án theo tiến độ đã được phê duyệt.

- Thực hiện dự án đầu tư phát triển khu đô thị không tuân theo quy hoạch đô thị hoặc chậm so với tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng (hiện nay, phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng) đối với một trong các hành vi sau đây:

- Để chủ đầu tư thứ cấp thực hiện đầu tư xây dựng không phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc tiến độ dự án đã được phê duyệt (nếu có).

- Thay đổi chủ đầu tư cấp 1 mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.

- Điều chỉnh dự án mà chưa được cơ quan có thẩm quyền xem xét chấp thuận.

- Không hoàn thành thủ tục để được công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình theo quy định đối với công trình đã hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng.

- Không tổ chức khai thác cung cấp dịch vụ đô thị đảm bảo phục vụ nhu cầu của dân cư đến ở theo đúng mục tiêu của dự án cho đến khi chuyển giao cho chính quyền hoặc các tổ chức, doanh nghiệp quản lý dịch vụ chuyên nghiệp.

Đồng thời, tại Dự thảo Nghị định lần này còn bổ sung quy định phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng với hành vi sau:

- Không chuyển giao quản lý hành chính theo quy định.

- Chủ đầu tư dự án khu đô thị không thực hiện giám sát, kiểm tra người dân tự xây dựng nhà ở trong khu đô thị.

Nếu Dự thảo Nghị định này được Chính phủ thông qua sẽ thay thế cho Nghị định 139/2017/NĐ-CP.

Post a Comment

Previous Post Next Post