Lợi nhuận cho thuê tỷ suất là gì?

Tỷ suất lợi nhuận cho thuê là một chỉ số quan trọng trong bất động sản. Nó đo lường lợi nhuận mà người đầu tư có thể kiếm được từ việc cho thuê tài sản so với số vốn đã đầu tư. Tính toán đơn giản bằng cách chia thu nhập thuê hàng năm cho giá trị tài sản. Tỷ suất lợi nhuận cho thuê cao hơn chứng tỏ tiềm năng đầu tư hấp dẫn và ngược lại. Đây là một công cụ quan trọng để đánh giá khả năng sinh lời của việc cho thuê tài sản và so sánh giữa các tùy chọn đầu tư khác nhau.

Các phép tính về tỷ suất lợi nhuận có thể giúp bạn ước tính giá trị và khả năng của một bất động sản, cho dù đó là bất động sản nhà ở hay văn phòng. Liệu bạn đã thu được tối đa lợi nhuận từ bất động sản đầu tư của mình hay chưa?

Tỷ suất lợi nhuận cho thuê là gì?

Tỷ lệ hoặc phần trăm lợi nhuận từ doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư được gọi là tỷ suất lợi nhuận cho thuê. Để xác định tỷ suất lợi nhuận cho thuê, các nhà đầu tư cần phải tính cả chi phí mua bất động sản và doanh thu từ tài sản đó.

Tỷ suất lợi suất cho thuê trong bất động sản cho phép các nhà đầu tư nhanh chóng và dễ dàng biết được liệu một bất động sản có tiềm năng sinh lời hay không. Các nhà đầu tư bất động sản cũng sử dụng tỷ suất lợi nhuận cho thuê để dự đoán liệu giá trị thị trường của bất động sản có tăng hay không. Nói chung, tỷ suất cho thuê càng cao thì khoản đầu tư càng tốt, vì bất động sản đang tạo ra nhiều doanh thu và thu nhập hơn trên cơ sở tổng và ròng.

  1. Tỷ suất lợi nhuận cho thuê gộp

Tỷ suất lợi nhuận cho thuê có thể được đo lường theo hai cách, đó là tỷ suất lợi nhuận gộp và tỷ suất lợi nhuận ròng. Tỷ suất lợi nhuận cho thuê gộp được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm và đo lường doanh thu cho thuê hàng năm so với giá của bất động sản đó.

Tỷ suất lợi nhuận cho thuê gộp = (Doanh thu cho thuê hàng năm/giá trị bất động sản) x 100

Trong đó:

-Doanh thu cho thuê hàng năm = Tiền thuê hàng thàng x 12 tháng

-Giá trị bất động sản bằng giá mua tài sản.

Giả sử bạn đã mua bất động sản với giá 3 tỷ đồng và nhận được 240 triệu đồng tiền thuê hàng năm. Trong trường hợp này, tỷ suất lợi nhuận cho thuê gộp sẽ là 8%.

Lưu ý rằng tỷ suất lợi nhuận cho thuê gộp không phản ánh lãi (hoặc lỗ) mà bất động sản đang tạo ra là bao nhiêu, mà chỉ phản ánh doanh thu từ hoạt động cho thuê so với giá bất động sản. Tỷ suất lợi nhuận gộp không bao gồm chi phí hoạt động như phí quản lý tài sản, sửa chữa và bảo trì, thuế và bảo hiểm là một phần của việc sở hữu và vận hành bất kỳ tài sản cho thuê nào.

Mặc dù tỷ suất lợi nhuận gộp của bất động sản cho thuê không tính đến các chi phí khác, nhưng đây có thể là một cách hiệu quả để thu hẹp các khoản đầu tư tiềm năng trước khi dành thời gian phân tích chi tiết từng bất động sản.

  1. Tỷ suất lợi nhuận cho thuê ròng

Bởi vì tỷ suất lợi nhuận gộp không tính đến các chi phí khác dành cho bất động sản, nên không phải lúc nào lợi nhuận gộp cao cũng đồng nghĩa với việc doanh thu cho thuê cao. Các chi phí khác này có thể bao gồm: phí giao dịch, thuế, chi phí duy trì tài sản và phí bảo trì,…. Khi những chi phí này quá cao có thể làm giảm đáng kể thu nhập. Vì thế, người ta thường sử dụng tỷ suất lợi nhuận cho thuê ròng để hiểu rõ hơn về tiềm năng của khoản đầu tư. Tỷ suất lợi nhuận cho thuê ròng cũng được biểu thị bằng phần trăm và đo lường thu nhập hoạt động ròng (doanh thu cho thuê hàng năm trừ đi chi phí vận hành bất động sản) so với giá của bất động sản.

Tỷ suất lợi nhuận ròng = [(Doanh thu cho thuê hàng năm - Chi phí hàng năm)/giá bất động sản] x 100

Chẳng hạn, với một bất động sản được mua với giá 3 tỷ đồng, doanh thu cho thuê hàng năm là 240 triệu đồng và chi phí hàng năm là 60 triệu, lợi nhuận cho thuê ròng sẽ bằng 6%.

Nên sử dụng tỷ suất lợi nhuận cho thuê gộp hay tỷ suất lợi nhuận cho thuê ròng?

Tỷ suất lợi nhuận cho thuê rất quan trọng đối với nhà đầu tư để họ xác định được tiềm năng sinh lời từ khoản đầu tư bất động sản của họ. Quan trọng là, các nhà đầu tư nên tính toán tỷ suất lợi nhuận cho thuê ròng vì nó thực tế hơn tỷ suất lợi nhuận gộp.

Tuy nhiên, bất chấp các hạn chế của tỷ suất lợi nhuận cho thuê gộp, nhà đầu tư vẫn có thể sử dụng phép tính này trong một số trường hợp:

  • So sánh các khoản đầu tư tiềm năng:

Nhà đầu tư có thể tính toán tỷ suất lợi nhuận cho thuê gộp khi phân tích các khoản đầu tư khác nhau trên các thị trường bất động sản khác nhau. Bằng cách chia doanh thu cho thuê ước tính cho giá chào bán hoặc giá trị thị trường của bất động sản, nhà đầu tư có thể nhanh chóng tính toán tỷ suất lợi nhuận cho thuê của bất động sản để xem liệu khoản đầu tư đó có đáng giá hay không.

  • Xác định tiền thuê hàng tháng:

Tính toán tỷ suất lợi nhuận cho thuê gộp cũng là một cách dễ dàng để xác định giá thuê hàng tháng đối với một bất động sản bỏ trống, trước khi làm một báo cáo so sánh chi tiết về giá thuê:

Doanh thu cho thuê hàng năm = Giá trị tài sản x Tỷ suất lợi nhuận cho thuê gộp

Giá thuê hàng tháng = Doanh thu cho thuê hàng năm/12 tháng

Giả sử một căn hộ trống có giá chào bán là 3 tỷ đồng. Nếu tỷ suất lợi nhuận cho thuê gộp từ những căn hộ tương tự có người thuê là 6%, nhà đầu tư có thể xác định giá thuê hàng tháng của căn hộ này bằng cách:

Doanh thu cho thuê hàng năm = 3 tỷ x 6% = 180 triệu đồng

Giá thuê hàng tháng = 180 triệu đồng/12 tháng = 15 triệu đồng

Sau khi sử dụng tỷ suất lợi nhuận cho thuê gộp để thu hẹp danh sách bất động sản tiềm năng, nhà đầu tư có thể tính toán tỷ suất lợi nhuận cho thuê gộp của từng căn để hiểu rõ hơn về tiềm năng sinh lời của từng bất động sản.

Post a Comment

Previous Post Next Post