Nhiều quy định xử phạt mới áp dụng cho vi phạm liên quan đến "sử dụng đất" từ 01/01/2022.

Từ 01/01/2022, sẽ có nhiều quy định mới về xử phạt đối với vi phạm liên quan đến "sử dụng đất". Những hành vi không tuân thủ các quy định làm thay đổi mục đích sử dụng đất, vi phạm quy hoạch, hoặc không đúng quy định công trình xây dựng sẽ bị xử phạt. Mục tiêu là tăng cường sự tuân thủ và quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất, đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước.

Ngày 28/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Trong đó, đáng chú ý là các quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến “sử dụng đất”. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, không thực hiện ký quỹ hoặc không có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (trừ trường hợp pháp luật quy định khác) sẽ bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng, theo điểm a khoản 1 Điều 19 Nghị định 122/2021.

Thứ hai, hành vi lập, phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất không đáp ứng điều kiện dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu thầu sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng, theo Điều 39 Nghị định 122/2021.

Thứ ba, chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất khi chưa đáp ứng điều kiện theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng, theo điểm b khoản 4 điều 41 Nghị định 122/2021.

Ngoài ra, Nghị định 122/2021 cũng dành riêng một điều (Điều 42) để quy định về việc xử phạt các vi phạm hợp đồng lựa chọn nhà đầu tư.

Theo đó, phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi không tiến hành đàm phán sơ bộ hợp đồng trong lựa chọn nhà đầu tư; ký hợp đồng có nội dung không phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư.

Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với hành vi ký hợp đồng trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư; triển khai thi công trước khi ký hợp đồng.

Căn cứ khoản 2 Điều 4 Nghị định 122/2021, mức phạt tiền nêu trên là áp dụng với tổ chức vi phạm; trường hợp cá nhân vi phạm sẽ bị xử phạt bằng ½ (một phần hai) mức phạt đối với tổ chức.

Nghị định 122/2021 bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022 và thay thế cho Nghị định 50/2016/NĐ-CP.

Post a Comment

Previous Post Next Post