Mục tiêu xây dựng 1 triệu nhà ở xã hội cần cả hệ thống vào cuộc

Trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc vì sao gói tín dụng 120.000 tỉ đồng với nhà xã hội đến nay chỉ giải ngân hơn 100 tỉ đồng dù người dân thiếu nhà ở, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước - Nguyễn Thị Hồng cho rằng, chương trình 1 triệu căn nhà ở xã hội (NƠXH) là chương trình nhân văn. Nhưng để thực hiện chương trình này đỏi hỏi nguồn lực tài chính lớn, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post