20 thửa đất ở Hà Nội được đấu giá, mức cao nhất 168,9 triệu đồng/m2

UBND quận Hà Đông (Hà Nội) vừa triển khai đấu giá thành công 20 thửa đất tại phường Vạn Phúc. Trong đó, giá trúng cao nhất là 168,9 triệu đồng/m2, giá trúng thấp nhất 100,1 triệu đồng/m2.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post