Chung cư Hà Nội trung bình 50,8 triệu/m2; sắp đấu giá hàng trăm thửa đất ven đô

Bất động sản có nhiều tín hiệu tích cực, chung cư tiếp đà tăng giá; Đề xuất lập trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất cấp tỉnh; Hà Nội sắp đấu giá hàng trăm thửa đất… là những tin tức bất động sản nổi bật tuần qua.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post