Công bằng trong thu hồi đất

Nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất bỏ việc phân biệt thu hồi đất cho dự án tư và công, bởi người dân luôn cảm thấy thiệt thòi và là nguyên nhân gây ra 75% khiếu kiện về đất đai

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post