Doanh nghiệp than lãi suất, sếp Vietcombank, Techcombank, VPBank... nói gì?

(Dân trí) - Ngoài pháp lý thì lãi suất vẫn là chủ đề chính được doanh nghiệp bất động sản nêu ra trong họp sáng 13/11. CEO Vietcombank nói đã nhiều lần giảm lãi suất. CEO MB khẳng định "lãi vay đã thấp nhất"...

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post