Dự án The Ruby Hạ Long bị mang đi thế chấp cho khoản vay của bên thứ ba

Không bao lâu sau khi được chấp thuận chủ trương, Công ty Đại Dương đã mang dự án The Ruby Hạ Long làm tài sản đảm bảo cho nhiều khoản vay tại NCB.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post