Đến năm 2030 Tiền Giang có thêm 2 thành phố mới

Theo quy hoạch, đến năm 2030, Tiền Giang có thêm 2 thành phố là Gò Công và Cai Lậy; huyện Châu Thành định hướng lên thị xã.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post