Gồng lỗ chờ thời cơ, nhà đầu tư đặt niềm tin vào shophouse khối đế

Nhiều nhà đầu tư sẵn sàng bỏ tiền tỉ ra chấp nhận một năm trời gồng lỗ để chờ thị trường hồi phục khi đầu tư vào shophouse khối đế ở Hà Nội.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post