Hoàn thiện dự án Luật Đất đai trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường

Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị tốt các dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp bất thường sắp tới.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post