HoREA đề xuất thêm gói tín dụng 110.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội

Hiệp hội bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có kiến nghị Bộ Xây dựng đề xuất lại gói 110.000 tỷ đồng, lãi suất 4,8-5% một năm để phát triển nhà ở xã hội do lãi suất của gói 120.000 tỷ đồng hiện hành là "thực chất chưa ưu đãi".

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post