Định giá bán theo phân hạng chung cư sẽ dễ phát sinh cơ chế 'xin - cho'

Theo các chuyên gia, không nên phân loại chung cư để xác định giá bán vì giá nhà đất lên xuống liên tục, nên để thị trường điều tiết giá.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post