Một đại gia bất động sản vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Minh Hoàng là chủ đầu tư một số dự án bất động sản vừa bị bắt về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, làm giả con dấu tài liệu nhằm chiếm đoạt công ty…

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post