Người được Trương Mỹ Lan chọn làm Chủ tịch SCB vì 'không quậy phá'

Bùi Anh Dũng được Trương Mỹ Lan cho làm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB vì hiền lành, không quậy phá, đồng thời được nhận 500.000 cổ phiếu SCB, tương đương 5 tỷ đồng.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post