Nguy cơ Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 xây xong không có đường dây giải tỏa công suất

Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 đang triển khai tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến nay khối lượng thi công đạt hơn 72%, nhưng các dự án đường dây 220KV và 500KV nhằm giải tỏa công suất cho 2 nhà máy điện này đều đang vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post