Phải ràng buộc trách nhiệm để chủ đầu tư trả sổ đỏ cho người dân

Thảo luận về dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), nhiều đại biểu nêu ý kiến về các biện pháp để ràng buộc trách nhiệm chủ đầu tư phải hoàn thành dự án và làm sổ đỏ cho người dân.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post