Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Nội kiểm toán vụ thanh toán dự án BT của Bitexco

Phó Thủ tướng chỉ đạo, việc giải quyết các kiến nghị của CTCP Bitexco thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND TP Hà Nội. UBND TP cần sử dụng kiểm toán để đảm bảo khách quan, minh bạch trong thực hiện thanh toán hợp đồng BT với nhà đầu tư Bitexco.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post