Thành phố phía Bắc Hà Nội sẽ gồm huyện Đông Anh, Sóc Sơn và Mê Linh

Thành phố phía Bắc Hà Nội sẽ gồm toàn bộ địa giới hành chính các huyện Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn với tổng diện tích khoảng 633km2, có 45 phường và 24 xã.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post