The OpusK do SonKim Land phát triển giành 5 giải thưởng tại VietNam Property Awards 2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2023 – The OpusK được phát triển bởi SonKim Land giành chiến thắng những hạng mục quan trọng tại Giải thưởng Bất động sản Việt Nam 2023.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post