Tiến độ Dự án sân bay Long Thành "rất chậm"

Đây là đánh giá trong báo cáo về tình hình triển khai Dự án sân bay Long Thành của Ủy ban Kinh tế gửi đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XV

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post