Trường hợp áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất của UBND tỉnh trong nông nghiệp

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post