Vincom Retail của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lãi đậm nghìn tỷ nhờ bàn giao một dự án bất động sản

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của Vincom Retail đạt gần 7.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 3.300 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 43% và 72% so với cùng kỳ.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post