Đại biểu Quốc hội lo ngại chủ đầu tư nhận cọc nhưng 10 năm sau vẫn chưa triển khai dự án

Đại biểu Trần Hồng Nguyên Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận cho rằng, thực tế cho thấy nhiều dự án sau khi nhận đặt cọc sau 5 năm, thậm chí 10 năm nhưng vẫn chưa được triển khai.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post