Áp lực với trái phiếu bất động sản vẫn còn lớn

Áp lực trả nợ trái phiếu đối với nhóm ngành bất động sản là không nhỏ, và với bối cảnh hiện tại, các chủ đầu tư sẽ gặp khó trong việc tạo dòng tiền mới.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post