Bán đất cho cán bộ địa chính, người dân bị trừ 15 triệu đồng

Cán bộ địa chính xã và cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai ở Gia Lai vừa bị khởi tố, cho tại ngoại về hành vi "Đưa và nhận hối lộ".

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post