Bộ Xây dựng nói về bảo đảm an toàn tính mạng dân ở chung cư

Bộ Xây dựng cho biết pháp luật đã quy định đầy đủ trách nhiệm của chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân trong việc bảo hành, sửa chữa, thay thế các thiết bị thuộc phần sở hữu chung: Thang máy, phòng cháy, chữa cháy

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post