Cách xử lý khi trả tiền mua đất nhưng không được sang tên sổ đỏ

Nhiều trường hợp hiện nay đã trả tiền mua đất nhưng vẫn không được sang tên sổ đỏ. Việc sử dụng đất khi chưa làm thủ tục sang tên có thể khiến người mua gặp nhiều rủi ro.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post