Chuyện lạ đời, bất động sản dần tăng giá khiến người bán “ngập ngừng”, người mua muốn chốt nhanh hơn để tích luỹ hàng tốt

Bất động sản đã đi qua giai đoạn khó khăn nhất 2022-2023 và đang ở thời điểm đầu của sự đảo chiều đi lên. Và ở thời điểm này, những thương vụ bán tháo hay cắt lỗ sâu cũng không còn trên thị trường, giá một số khu vực bắt đầu quay ngược đầu quay trở lại.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post