DIG giải thể công ty đầu tư hai dự án gần 4.000 tỷ đồng tại Hà Nam

DIC Hà Nam ban đầu được thành lập với mục đích thực hiện đầu tư hai dự án Điểm du lịch sinh thái và vui chơi giải trí Hồ Ba Hang (316 ha) và Cảng thông quan nội địa và dịch vụ công nghiệp Thanh Liêm (quy mô 300 ha) trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post