Doanh nghiệp bất động sản nỗ lực xử lý nợ trái phiếu

Nhiều doanh nghiệp bất động sản dù gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh, nhưng đã cố gắng thu xếp nguồn tài chính để mua lại nợ trái phiếu trước hạn nhằm làm giảm áp lực.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post