Hé lộ các doanh nghiệp đấu giá xuyên đêm bỏ gần 1.700 tỉ đồng khai thác 3 mỏ cát

3 mỏ cát ở Hà Nội được đưa ra đấu giá kéo dài từ sáng ngày 5 đến sáng 6-11, số tiền mà các nhà đầu tư trúng đấu giá 3 mỏ cát là 1.684 tỉ đồng, cao gấp hàng trăm lần giá khởi điểm

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post