Hết thời cho doanh nghiệp dùng đòn bẩy “ôm” nhiều dự án cùng lúc?

Sự “khắc nghiệt” của thị trường bất động sản thời gian qua đã và đang dần thanh lọc các doanh nghiệp trước khi bước vào chu kì phát triển mới.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post